European University Ranking RRS Feed European Colleges

 1. Type
  European
  Job
  University of Oxford University of Oxford – Posted by University Ranking Organization
  Location
 2. Type
  European
  Job
  University of Cambridge University of Cambridge – Posted by University Ranking Organization
  Location
 3. Type
  European
  Job
  Imperial College London Imperial College London – Posted by University Ranking Organization
  Location
 4. Type
  European
  Job
  University College London (UCL) University College London (UCL) – Posted by University Ranking Organization
  Location
 5. Type
  European
  Job
  Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ) – Posted by University Ranking Organization
  Location
 6. Type
  European
  Job
  University of Southampton University of Southampton – Posted by University Ranking Organization
  Location
 7. Type
  European
  Job
  University of Birmingham University of Birmingham – Posted by University Ranking Organization
  Location
 8. Type
  European
  Job
  Karolinska Institute (KI) Karolinska Institute – Posted by University Ranking Organization
  Location
 9. Type
  European
  Job
  The University of Edinburgh The University of Edinburgh – Posted by University Ranking Organization
  Location
 10. Type
  European
  Job
  University of Liverpool University of Liverpool – Posted by University Ranking Organization
  Location
 11. Type
  European
  Job
  Trinity College Dublin Trinity College Dublin – Posted by University Ranking Organization
  Location
 12. Type
  European
  Job
  University of Glasgow University of Glasgow – Posted by University Ranking Organization
  Location
 13. Type
  European
  Job
  University of Nottingham University of Nottingham – Posted by University Ranking Organization
  Location
 14. Type
  European
  Job
  University of Sheffield University of Sheffield – Posted by University Ranking Organization
  Location
 15. Type
  European
  Job
  Cardiff University Cardiff University – Posted by University Ranking Organization
  Location
 16. Type
  European
  Job
  Newcastle University Newcastle University – Posted by University Ranking Organization
  Location
 17. Type
  European
  Job
  University of Warwick University of Warwick – Posted by University Ranking Organization
  Location
 18. Type
  European
  Job
  University of Basel University of Basel – Posted by University Ranking Organization
  Location
 19. Type
  Asian
  Job
  Moscow State University (MSU) Moscow State University (MSU) – Posted by University Ranking Organization
  Location
 20. Type
  European
  Job
  KU Leuven KU Leuven – Posted by University Ranking Organization
  Location
 21. Type
  Asian
  Job
  Togliatti State University (TSU) Togliatti State University – Posted by University Ranking Organization
  Location
 22. Type
  European
  Job
  Stockholm University Stockholm University – Posted by University Ranking Organization
  Location
 23. Type
  European
  Job
  Ecole Normale Superieure – Paris Ecole Normale Superieure – Paris – Posted by University Ranking Organization
  Location